vertrouwen of angst?

Vertrouwen of angst?

Vertrouwen, vanmorgen lees ik woorden over vertrouwen. Uit het niets schiet er een brok in mijn keel, slik ik iets weg. En eerlijk, diep verstopt in mij zit vanmorgen een stukje onrust, een stukje van mij dat niet weet wat wijsheid is. Het kijkt om zich heen naar menselijke kennis, naar anderen en begint te vergelijken.

Het is het stukje dat aandringt en zegt, toe nou joh, schiet nou op, met alles wat je nu aan je bedrijf doet verdien je nog geen euro. Zet nou eens die theorieën van schaarste en tekort in, je weet toch hoe mensen zijn. Als je op de juiste knopjes drukt, kopen ze snel genoeg iets. Maar dan lees ik de woorden uit de mond van een oude profeet uit de bijbel. De woorden lichten op alsof ze vandaag voor het eerst geschreven zijn.

“En zie ik ga iets nieuws beginnen, het ontkiemt, heb je het nog niet opgemerkt? Ik baan een weg door de woestijn, maak rivieren in de wildernis.”

Dit zijn woorden die me ontroeren. Ze doen een beroep op mijn hart, op het vertrouwen dat Iemand voor me zorgt én dat diegene in de wildernis van het ondernemen ook zorgt dat er iets nieuws ontkiemt, dat mijn acties om mezelf bloot te geven, te laten zien wie ik ben en welke waarde ik toevoeg zin hebben. Ook al zie ik dat niet meteen terug. Ik kies iedere dag opnieuw voor ondernemen vanuit mijn kernwaarden, vertrouwen, eerlijk en kwetsbaar zijn, rust en balans te hebben in mijn leven zodat ik van daaruit aanwezig ben in het moment. En deze quote helpt me daarbij, ik weet oprecht niet wiens woorden het zijn, maar dank ervoor!

“haast maakt kunstenaars en heiligen kapot”

Het is mijn reminder, dat stress, druk en schaarste averechts werken voor mij specifiek en voor ieder ander die ik ontmoet.

Dat het dan misschien wat langer duurt voor mijn diensten en producten verkopen, dat zij dan zo. Ook daar zit de les in verborgen om mijn ego te af te leggen, dat deel van mij dat zich graag zoveel groter maakt dan ik ben.

Ik leer mijn eigen kleinheid omarmen en een kracht te laten zijn zodat de ander zich thuis voelt bij mij. In die ontmoeting zit waarde, dan ontdekken we samen welke waarde ik toe kan voegen. Of die waarde dan een workshop is of een kunstwerk, een opruimsessie of spreken voor een groep, dat ontdekken we samen wel. In vertrouwen, rust en reflectie ligt mijn kracht en vandaar uit zet ik mijn stappen als ondernemer. Ook nu, ook vandaag.

Vertel me meer over…….